Prechladnutie vs. chrípka. V čom je rozdiel

Pojmy prechladnutie a chrípka sú pre väčšinu z nás známe, no nie každý si uvedomuje, že v skutočnosti ide o dve rozličné ochorenia. Obe síce postihujú hlavne naše dýchanie a sú vo väčšine prípadov spôsobené vírusmi (a preto na nich neúčinkujú antibiotiká!), no vzájomné sa odlišujú ich priebehom ochorenia.[1]

Prechladnutie vs. chrípka. V čom je rozdiel

Prechladnutím sa môžeme nakaziť celoročne, najmä v období chladných mesiacov, kedy sa väčšine vírusov „darí” pri nízkej vlhkosti vzduchu.[2] Čo sa týka chrípky, môžeme ju označiť ako sezónne ochorenie, ktoré zvyčajne trvá od jesene do konca jari, pričom najviac prípadov jej nakazení sa vyskytuje najmä v okolí Vianoc.[1]

Prechladnutie spravidla začína pomaly, vzplanie v priebehu 1 - 3 dní. Prejavuje sa nádchou, upchatým nosom, kýchaním a bolesťou hrdla. Môže ju sprevádzať mierne zvýšenie teploty, bolesť hlavy, malá únava alebo mierny kašeľ. Ochorenie odznie zhruba za týždeň, avšak pri ignorovaní liečby sa môže predĺžiť. Chrípka postupuje rýchlejšie ako prechladnutie a prichádza s výraznou telesnou únavou, bolesťami svalov, hlavy, kašľom a horúčkou. Ostatné príznaky ako bolesť hrdla, kýchanie, nádcha a tečúci nos sú prítomné rovnako ako aj pri prechladnutí. Chrípka zvyčajne pretrváva 1 – 2 týždne.[3,4]

Ďalším veľkým rozdielom medzi prechladnutím a chrípkou je prevencia, čiže predchádzanie týmto ochoreniam. Zatiaľ čo pri prechladnutí je dôležité vyhýbať sa kontaktu s nakazenými, často si umývať ruky, v rizikovom prostredí sa vyhýbať kontaktu s vlastnými očami, ústami a nosom, pri chrípke okrem predošlých zásad je možná aj vakcinácia, ktorou si telo dokáže vytvoriť protilátky.[1]

Prečítajte si zásady správnej liečby prechladnutia.

Pomôžte svojim známym zistiť, ako zastaviť prechladnutie!

Zdroje

  1. KOŠŤÁLOVÁ, D.Herbálne prípravky na liečbu symptómov chrípky a prechladnutia. Praktické lekárnictvo [online]. 2015, vol. 5, i. 3-4, 120-123 [cit. 2018-01-07]. ISSN: 1339-4185 (online). Dostupné na: http://www.solen.sk/index.php?page=pdf_view&pdf_id=7714&magazine_id=14
  2. DERSARKASSIAN, C. Are they flu or cold symptoms? WebMD Medical Reference. 2016. Dostupné na:https://www.webmd.com/cold-and-flu/flu-cold-symptoms#2
  3. FELSON, S. Understanding the Basics of a Common Cold. WebMD Medical Reference. 2017. Dostupné na: https://www.webmd.com/cold-and-flu/cold-guide/understanding-common-cold-basics#2
  4. JESEŇÁK, M. Zinok a imunitný systém. Súčasná klinická prax [online]. 2017, vol.2 24-28 [cit. 2019-09-01]. ISSN: 1804-9427 (Online) . Dostupné na: www.skp-casopis.sk/obsah/2017/02/skp-2017-02-jesenak-pdf.pdf
  5. PRUTHI, S. Common Cold. Mayo Foundation for Medical Education and Research. 2017. Dostupné na: https://www.mayoclinic.org/diseases-conditions/common-cold/symptoms-causes/syc-20351605