Antibiotiká nie sú všeliek a nepomôžu ani s prechladnutím

Väčšina ľudí prekoná prechladnutie niekoľkokrát ročne. To je vo väčšine prípadov spôsobené vírusmi, na ktoré antibiotiká nemajú žiaden účinok. Antibiotiká nie sú všeliek a bojujú iba s ochoreniami, ktorých príčinou sú bakteriálne infekcie.[1]

Antibiotiká nie sú všeliek a nepomôžu ani s prechladnutím

Existuje veľké množstvo vedeckých štúdií a dôkazov potvrdzujúcich, že antibiotiká nie sú prospešné pri liečbe prechladnutia alebo chrípky a pri týchto ochoreniach nemajú pre pacientovo zdravie žiaden benefit. Skôr naopak, antibiotická liečba komplikuje stav pacienta viacerými vedľajšími účinkami ako napríklad poruchy trávenia, hnačka, nevoľnosť alebo u žien možná vaginálna mykóza. Prechladnutie zvyčajne odznie samovoľne do jedného týždňa, no dodržiavaním zásad liečby vieme skrátiť jeho dĺžku a zmierniť príznaky. V niektorých prípadoch však môže prechladnutie vyústiť do druhotnej bakteriálnej infekcie. V takej situácii má antibiotická liečba naozaj zmysel, no jej nasadenie musí dôkladne zvážiť váš lekár, na ktorého by ste v nijakom prípade nemali tlačiť, aby vám antibiotiká silou mocou predpísal.[2,3]

Čoraz viac sa rozmáha antibiotická rezistencia, teda odolnosť baktérií voči antibiotickému účinku liekov a ide o jeden z najväčších celosvetových problém pre ľudské zdravie. Táto odolnosť rapídne narastá, čo zapríčiňuje, že antibiotiká sa stávajú postupne menej a menej efektívne voči baktériám a môže sa stať, že na dnes liečiteľné ochorenia čoskoro nebudeme mať účinnú liečbu a bežné bakteriálne infekcie budú opäť smrteľné. Čo je za tým? Jedná sa síce o prirodzený proces baktérií zapríčinení genetickým prenosom a mutáciami, no nadmerné a nesprávne užívanie antibiotík ho mnohonásobne urýchľuje.[3-5]

Neskúšajte skrátiť priebeh prechladnutia antibiotikami. Nemá to pre vás žiaden prínos a akurát si môžete privolať neželané vedľajšie účinky ako napríklad tráviace ťažkosti. Tak poriadne vyležať a ostať v teple pri čaji.[4]

Pomôžte svojim známym zistiť, ako zastaviť prechladnutie!

Zdroje

  1. KENEALY, T., AROLL, B. Antibiotics for the common cold, an infection of the upper respiratory tract. Conchrane Database of Systematic Reviews [2013]. [cit. 2019-10-02]. DOI: 10.1002/14651858.CD000247.pub3. Dostupé na:https://www.cochrane.org/CD000247/ARI_antibiotics-for-the-common-cold-an-infection-of-the-upper-respiratory-tract
  2. HRUBIŠKO, M. Racionálne prístupy k liečbe a prevencii respiračných katarov. Ambulantná terapia [online]. 2007. vol. 5, i. 2, 86-91 [cit. 2018-01-08]. ISSN:1336-6750. Dostupné na: http://www.solen.sk/pdf/d1db166e269a1ca3c61f30a615b3bf47.pdf
  3. InformedHealth.org. Do antibiotics help fight common cold? Institute for Quality and Efficiency in Health Care. [online] 2006. Dostupné na: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK279540/
  4. KHATRI, M. Can Antibiotics Treat My cold? WebMD Medical Reference [online]. 2019. Dostupné na:https://www.webmd.com/cold-and-flu/cold-guide/antibiotics-colds#1
  5. http://antibiotika.sssf.sk/